سایت شرط بندی بتلی BetLey ، که در اصل یک سایت شرط بندی روسی می باشد ، با اضافه نمودن زبان فارسی به زبان های سایت روسی ، به عنوان یک سایت شرط بندی فارسی در ایران فعالیت دارد. سایت شرط بندی بتلی از جمله سایت هایی است که...