سایت شرط بندی مدال MEDAL یکی دیگر از سایت های ایرانی است که در بخش های مختلف شرط بندی مانند  پیش بینی فوتبال و سایر بازی ها ورزشی فعالیت دارد و می توان آن را به عنوان سایت پیش بینی فوتبال مدال هم نام برد. همچنین بجز پیش بینی...